GEOMEHANSKO RAZISKOVALNO IN STRUKTURNO VRTANJE

Izvajamo geomehansko vrtanje s katerim raziščemo sestavo/strukturo tal pred pričetkom gradnje objektov, cest, mostov…

Sodelujemo pri sanaciji plazov z izvedbo inklinometrov. Izdelujemo tudi piezometrične vrtine za vodo, vodnjake, toplotne črpalke….
Izdelamo tudi vrtine za geosonde.