GEOMEHANSKO RAZISKOVALNO IN STRUKTURNO VRTANJE

Izvajamo geomehansko vrtanje s katerim raziščemo sestavo / strukturo tal pred pričetkom gradnje objektov, cest, mostov…
Sodelujemo pri sanaciji plazov z izvedbo inklinometrov.
Izdelujemo tudi piezometrične vrtine za vodo, vodnjake, toplotne črpalke….
Izdelamo tudi vrtine za geosonde.