STORITVE

Naša visoko usposobljena ter izkušena ekipa osmih strokovnjakov storitve izvaja z najnovejšimi sodobnimi delovnimi stroji. Naš temeljni cilj je opraviti kakovostno delo z najučinkovitejšimi rezultati v čim krajšem času.

Naše glavne storitve so:

VRTANJE GEOSOND IN VRTNIN ZA VODO 

Storitev praviloma vključuje vrtanje od 80 do 150 metrov v globino. Vzporedno s tem opravimo še vgradnjo ter dobavo sond, vsa zemeljska dela, vgradnjo jaškov, postavitev razdelivcev za geosonde, povezave do objektov, elektrofuzijsko varjenje cevi.

 

Za potrebe po pridobitvi pitne, termalne ali tehnološke vode izvajamo vrtnine za vodnjake ter piezometre različnih premerov do globine 150 metrov za obratovalni monitoring podzemne vode; različne vrtnine za ponikanje meteornih in tehnoloških vod.

3

RAZISKOVALNO STRUKTURNO VRTANJE

Raziskovalno strukturno vrtanje pri gradnji avtocest, tunelov, viaduktov, objektov itd. izvajamo geotehnične raziskave, kjer pred vrtanjem s pomočjo vzorcev tal ugotavljamo, ali je območje primerno za gradnjo. Storitev vključuje tudi raziskave tal za deponijo odpadkov in raziskave tal na drugih podobnih lokacijah.

RSV2
8

HIDROGEOLOŠKO VRTANJE

Hidrogeološko vrtanje izvajamo z namenom iskanja podzemnih voda ali vgrajevanja zemeljskega korektorja – geosonde za pridobivanje zemeljske toplote, za sisteme ogrevanja in hlajenja s toplotno črpalko.

Storitev vključuje vrtnine za namakanje kmetijskih površin, vrtnine za ogrevanje s toplotnimi črpalkami, vrtnine za tehnološko vodo ter še druge vrste vrtnin.

HV1
HV3

SPECIALNA DELA

Specialna gradbena rudarska dela; ponujamo vgradnjo in dobavo cevi za vodnjake, vgradnjo jaškov, sanacijo plazišč, izvedbo materialov meritev izdatnosti vodonosnika, izdelavo inklinometrov za plaz.

4
7
8

GEOMEHANSKO VRTANJE 

Storitev vzporedno vključuje še standardni penetracijski test, strižno trdnost s križno sondo, nalivalni preizkus, VDP, presiometer ter meritev in situ.

Z geomehanskim vrtanjem pridobivamo vzorce zemljin in/ali hribovin. Storitev izvajamo z vrhunskimi vrtalnimi stroji, vrtalnim drogovjem in jedrniki.

GEOTEHNIČNA DELA, SIDRANJE, MIKROPILOTIRANJE

V posamezne vrste sider vgrajujemo različne nosilne elemente; izvajamo zaščito gradbenih jam z različnimi postopki; ponujamo projektiranje, geološko spremljavo ter izvedbo sanacije plazov; izdelujemo mikropilote.

Povpraševanje

Pošljite nam sporočilo in z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.